10 listopada 2023

Informacja o programie „Detektory dla szkół”

Nasza jednostka – Dział Edukacji i Szkoleń Narodowego Centrum Badań Jądrowych – już od ponad 20 lat zajmuje się działalnością popularnonaukową i dydaktyczną, a szczególnie upowszechnianiem wiedzy na tematy związane z fizyką jądrową, technikami jądrowymi oraz szerokim zastosowaniem promieniowania jonizującego w nauce, przemyśle czy medycynie.

Grupą odbiorców, która ma dla nas szczególne znaczenie, jest młodzież szkolna. Przykładamy wiele starań, aby budować i rozwijać w młodych osobach zainteresowanie fizyką jądrową, co w przyszłości mogłoby zaowocować większą świadomością społeczną na temat tej jakże istotnej gałęzi nauki. Odwiedzającym nas grupom szkolnym oferujemy m.in. cały wachlarz atrakcyjnych wykładów, zwiedzanie laboratoriów, wizytę w reaktorze jądrowym MARIA czy zajęcia praktyczne w naszym dydaktycznym Laboratorium Fizyki Atomowej i Jądrowej.

Bardzo interesującą propozycją dla odwiedzających nas uczniów szkół średnich są również zajęcia programu „Detektory dla szkół”. W ramach programu stworzono dydaktyczne detektory Geigera-Müllera i detektory promieniowania kosmicznego, a także oprogramowanie umożliwiające odczyt danych na telefonie komórkowym. Przygotowano również scenariusz warsztatów z użyciem wspomnianych detektorów, uzupełniony o wykłady wprowadzające. Warsztaty prowadzone są na terenie NCBJ i obejmują kilka podstawowych ćwiczeń pozwalających zapoznać się z naturalnymi źródłami promieniowania oraz podstawowymi zasadami ochrony radiologicznej. Młodzież samodzielnie przekonuje się, jak zmiana odległości od źródła bądź zastosowanie wybranej osłony wpływają na poziom promieniowania docierającego do detektora oraz w jaki sposób można chronić się przed danym rodzajem promieniowania. Warsztaty mogą być połączone z wykładami rozszerzającymi wiedzę m.in. o promieniowaniu jonizującym czy energetyce jądrowej lub z zajęciami z druku 3D (w tym wariancie zajęcia odbywają się bezpłatnie w ramach projektu „Warsztaty z  detekcji promieniowania jonizującego i druku 3D”).

Zdajemy sobie sprawę z tego, że z rozmaitych przyczyn nie zawsze grupa szkolna może pozwolić sobie na przyjazd do NCBJ i skorzystanie z naszej oferty zajęć stacjonarnych, a do demonstracji zjawiska promieniotwórczości niezbędne jest posiadanie specjalistycznego i kosztownego sprzętu (detektora promieniowania jonizującego), który rzadko stanowi wyposażenie szkolnych pracowni. Program „Detektory dla Szkół” powstawał m.in. z myślą o takiej młodzieży. Dla uczniów i nauczycieli, którzy mają pomysły na własne pomiary i chcieliby wykorzystać detektory do prowadzenia zajęć lekcyjnych stworzyliśmy możliwość bezpłatnego wypożyczenia detektorów. W tym przypadku należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na naszej stronie internetowej. Detektory przesyłane są kurierem do szkoły, a szkolenie z ich obsługi odbywa się przez Internet. Nauczycielom, którzy zdecydują się skorzystać z oferty, służymy również naszą pomoc merytoryczną.

Podsumowując, w ramach programu „Detektory dla szkół” oferowane są:

 1. Kilkugodzinne warsztaty stacjonarne, na terenie NCBJ, z detekcji promieniowania jądrowego. Zajęcia mogą zostać uzupełnione o wykłady z oferty Działu (https://www.ncbj.gov.pl/deis/wyklady).
 2. Całodzienne „Warsztaty z detekcji promieniowania jonizującego i druku 3D”. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II, w związku z czym jest bezpłatny dla uczestników zajęć.
 3. Nieodpłatne wypożyczenie detektorów w celu przeprowadzenia zajęć w szkole lub własnych pomiarów po zajęciach lekcyjnych.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy umożliwiający bezpłatne użyczenie sprzętu oraz pytania można przesyłać przez cały rok na adres sekretariatu Działu Edukacji i Szkoleń deis@ncbj.gov.pl. Więcej informacji na temat możliwości wypożyczenia detektorów promieniowania jonizującego można znaleźć na stronie internetowej Działu Edukacji i Szkoleń www.ncbj.gov.pl/deis.

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.