9 marca 2017

Żyj smacznie i zdrowo

 

Ruszyła 7 edycja programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”, ruszył także konkurs z atrakcyjnymi nagrodami dla szkół. W tym roku do wygrania są między innymi kąciki wypoczynkowe o wartości 15 tysięcy złotych, laptopy, a także autorskie koszulki zaprojektowane przez popularnego wśród młodzieży youtubera – Sheo. Wystarczy zgłosić swój udział w programie, przeprowadzić co najmniej jedną lekcję posługując się dowolnie wybranym scenariuszem oraz zorganizować Wydarzenie Społeczne promujące ideę zdrowego odżywiania i niemarnowania jedzenia. Szkoły, które wezmą udział w programie oraz zaangażują się w konkurs mają szansę na wygranie jednego z 5 kącików wypoczynkowych o wartości 15 000 zł! W skład kącików wchodzą pufy, poduszki, dywany, stoliki, gry planszowe oraz piłkarzyki turniejowe. Taki sprzęt z pewnością pomoże uczniom przyjemnie i aktywnie spędzić czas między lekcjami. Na 700 nauczycieli czekają jeszcze bezpłatne zestawy edukacyjne, zawierające wszelkie materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia pasjonującej lekcji o zdrowym żywieniu. W skład każdego, darmowego pakietu wchodzą: plakaty, książeczka i plansze ze scenariuszami lekcji, dyplom oraz płyta DVD z materiałami ze wszystkich dotychczasowych edycji programu ,,Żyj smacznie i zdrowo”. Tematyka 7 edycji programu porusza kwestie diet eliminacyjnych i mód żywieniowych oraz bezpieczeństwa w kuchni i savoir-vivre’u.

Więcej informacji o akcji oraz regulamin konkursu znajdziecie Państwo na stronie: www.zyjsmacznieizdrowo.pl

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.