29 września 2021

XXVI I edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Mazowiecki Kurator Oświaty, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum Wojska Polskiego, Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „DELTA” w porozumieniu z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty organizuje na terenie województwa dolnośląskiego XXVII edycję Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „ Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia. Konkurs jest organizowany we współpracy i pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz  Ministerstwa Obrony Narodowej. Patronat honorowy nad konkursem sprawują: Stowarzyszenie Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka.

Konkurs jest kierowany do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VIII i branżowych szkół I stopnia zainteresowanych historią wojskowości.

Zgłoszenia do udziału w XXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia” należy dokonać do 22 października 2021 roku wyłącznie przez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie www.losyzolnierza.pl.

Informujemy również, że login i hasło  niezbędne do pobrania  zadań konkursowych ze strony www.losyzlonierza.pl , dyrektorzy szkół mogą pobierać po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielami Dolnośląskiego Kuratora Oświaty:

  1. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu- wizytator Agnieszka Kuczmowska

tel. 71 340 61 28,

  1. . Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, rejon jeleniogórski – starszy wizytator Helena Adamczewska

tel. 75 641 32 81;

  1. . Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, rejon legnicki – wizytator Teresa Korolska

tel. 76 713 50 54; 

  1. . Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, rejon wałbrzyski – starszy wizytator Jadwiga Warszawa

tel. 571 227 910

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: www.losyzolnierza.pl

Idź do góry