16 września 2020

XVI Dolnośląski Konkurs Literacki „My Polacy – my Dolnoślązacy”

Zespół Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu, Liceum Salezjańskie we Wrocławiu oraz „Gość Niedzielny” Redakcja Wrocławska zapraszają uczniów szkół średnich, techników, szkół branżowych oraz VIII klas szkół podstawowych województwa dolnośląskiego do wzięcia udziału w XVI Dolnośląskim Konkursie Literackim „My Polacy – my Dolnoślązacy”.

Zadaniem uczestników jest napisanie pracy w dowolnej formie (z wyjątkiem poezji) na jeden z dwóch tematów:

  1. „Niechaj się wola Twoja stanie

Ale zbaw mnie od nienawiści

Ocal mnie od pogardy Panie!” (Natan Tanenbaum). Jakie jest Twoje lekarstwo na ocalenie od pogardy, nienawiści, braku zrozumienia,  chorób nękających ludzkość albo niszczących człowieka.

 

  1. „Jam jest częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie dobro czyni”. (J. W. Goethe) W jakim stopniu słowa te można odnieść do świata ogarniętego pandemią? Wyraź swoją opinię.

Prace konkursowe o objętości do dwóch stron formatu A4, w formacie doc. lub docx., należy przesyłać wraz z uzupełnionym formularzem zgłoszeniowym do 16 listopada 2020 roku drogą elektroniczną na adres: organizator@zlote-pioro.pl; przyjęcie pracy zostanie potwierdzone drogą elektroniczną na adres przysyłającego pracę.

Szczegóły w załączniku:

REGULAMIN – ZŁOTE PIÓRO 2020

Idź do góry