2 czerwca 2017

Wyniki konkursu „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956” w roku szkolnym 2016/17

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956” w roku szkolnym 2016/17 pod tytułem ” To oni nosili Polskę w sercu…”

W kategorii szkół podstawowych 

Praca plastyczna:

I miejsce

 – Oliwia Bryś – Szkoła Podstawowa nr 64 we Wrocławiu; tytuł pracy: „Do piekła i z powrotem”

Praca literacka:

I miejsce

– Piotr Musielak – Szkoła Podstawowa nr 3 w Ścinawie; tytuł pracy: „Monografia pana Józefa Budrewicza, prezesa Koła Związku Sybiraków w Ścinawie”.

 W kategorii szkól gimnazjalnych

Praca plastyczna:

I miejsce

– Pola Rudnicka Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy; tytuł pracy: „To oni Polskę nosili w sercu…historia jednej rodziny”

Praca literacka

I miejsce – Katarzyna Król – Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie; tytuł pracy: „To oni Polskę nosili w sercu…z Wołynia na Ziemie Odzyskane”

II miejsce – Piotr Kaszuba – Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Kobierzycach; „Monografia Zofii Helwing – Życie Zofii Helwing”.

III miejsce – Ignacy Urbańczyk – Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie; tytuł pracy:”Syberiadełka, czyli pastelowe barwy zła”

 Wyróżnienie:

Emilia Skwara – Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Kobierzycach; tytuł pracy: „Monografia Zofii Helwing – Historia prawdziwa jak życie”,

Oliwia Kurzatkowska – Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Kobierzycach; tytuł pracy: „Monografia Anny Lipińskiej – Bohaterka Anna Lipińska” tytuł pracy:

Antonina Trzaskoma – Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze; tytuł pracy: „Przeżyć własna śmierć”

Zachariasz Adamski – Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie; tytuł pracy: „On też nosił Polskę w sercu”

 

Informujemy, że zaświadczenia potwierdzające uzyskanie tytułu laureata i finalisty zostaną przesłane do szkół.

 

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.