20 maja 2021

Wyniki III etapu Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514. Od Cedyni do Orszy”

III etap Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”

Szanowni Państwo,

Na podstawie protokołu Wojewódzkiej Komisji Konkursowej z przebiegu III etapu Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy” informuję, że:

 1. W III etapie konkursu wzięło udział 7 uczniów:

– w kategorii szkół podstawowych – 7 uczniów.

 1. Spośród piszących Komisja wyłoniła laureatów, którzy zdobyli 37 pkt i więcej (tj. 80%
  i powyżej). Finalistami zostali uczniowie, którzy zdobyli przynajmniej 50 % punktów.
 2. Wykaz laureatów i finalistów:

I miejsce – laureat o kodzie nr 0064

II miejsce – laureat o kodzie nr 0537

III miejsce – laureat o kodzie 0364

IV miejsce – laureat o kodzie 1042

V miejsce – laureat o kodzie 0737

VI miejsce – laureat o kodzie 0404

VII miejsce – finalista o kodzie 0233

SERDECZNIE GRATULUJEMY

 1. Informacje o szczegółowych wynikach uczestników konkursu znajdują się na stronie internetowej losyzolnierza.pl po zalogowaniu.
 2. Uroczyste zakończenie Konkursu po III etapie, w trakcie którego przedstawiane
  są oficjalne wyniki oraz wręczane laureatom i finalistom zaświadczenia, dyplomy, podziękowania i nagrody w tym roku nie odbędzie ze względu na panującą epidemię COVID-19.
 3. Zaświadczenia, dyplomy i nagrody zostały przesłane zostaną do szkół laureatów
  i finalistów konkursu.
 4. Do IV etapu Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy” zakwalifikowali zostali laureaci, którzy zajęli I, II III i IV miejsce. W tym roku IV etap Konkursu i Gala Finałowa nie odbędą się ze względu na panującą epidemię COVID-19.
Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.