9 marca 2017

Ogólnopolski Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego we Wrocławiu przedstawia harmonogram tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, TurniejuMotoryzacyjny dla uczniów szkół średnich  oraz harmonogram Turnieju dla uczniów szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno  – wychowawczych.

Regulamin konkursu dostępny stronie internetowej www.pzm.pl/brd/turnieje.

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

etap turnieju odpowiedzialny za przeprowadzenie termin eliminacji miejsce termin zgłoszenia do etapu wyższego
eliminacje szkolne
i międzyszkolne
dyrekcje szkół od 1 marca do 15 kwietnia wyznacza dyrekcja szkoły do 15 kwietnia

(do komend miejskich lub powiatowych Policji zgodnie z właściwością miejscową)

eliminacje miejskie lub powiatowe powiatowy komitet organizacyjny do 30 kwietnia

 

wyznacza komitet organizacyjny do 30  kwietnia
eliminacje strefowe wojewódzki komitet organizacyjny strefa wrocławska

6 maja

rejestracja zawodników godz. 9.30 – 10.00

rozpoczęcie konkurencji godz. 10.00

 

strefa wałbrzyska

6 maja

rejestracja zawodników godz. 9.30 – 10.00

rozpoczęcie konkurencji godz. 10.00

 

strefa legnicka

6 maja

rejestracja zawodników godz. 9.30 – 10.00

rozpoczęcie konkurencji godz. 10.00

 

strefa jeleniogórska

6 maja

rejestracja zawodników godz. 9.30 – 10.00

rozpoczęcie konkurencji godz. 10.00

WORD

we Wrocławiu,
ul. Łagiewnicka 12

 

 

 

WORD

w Wałbrzychu,
ul. Wysockiego 28

 

 

 

WORD

w Legnicy,

ul. Bydgoska 30C

 

 

 

Zespół Szkół Mechanicznych „Mechanik”

w Jeleniej Górze,

ul.Obrońców Pokoju 10

do 12 maja
eliminacje wojewódzkie wojewódzki komitet organizacyjny 27 maja

rejestracja zawodników godz. 9.30 – 10.00

rozpoczęcie konkurencji godz. 10.00

WORD

we Wrocławiu,

ul. Łagiewnicka 12

do 5 czerwca

 

 

finał krajowy krajowy komitet organizacyjny 12 – 14 czerwca Nidzica woj. warmińsko-mazurskie


Turniej Motoryzacyjny:

 

etap turnieju odpowiedzialny za przeprowadzenie termin eliminacji miejsce termin zgłoszenia do etapu wyższego
eliminacje szkolne dyrekcje szkół do 30 kwietnia wyznacza dyrekcja szkoły do 30 kwietnia

(do komend miejskich lub powiatowych Policji zgodnie z właściwością miejscową)

eliminacje miejskie/powiatowe powiatowy komitet  organizacyjny do 30 kwietnia wyznacza komitet organizacyjny do 12 maja
eliminacje wojewódzkie wojewódzki komitet organizacyjny 20 maja

rejestracja zawodników

godz. 9.30 – 10.00

 

rozpoczęcie konkurencji

godz. 10.00

WORD

we Wrocławiu

ul. Łagiewnicka 12

do 5 czerwca
finał krajowy krajowy komitet organizacyjny 6 – 7 czerwca Poznań

 

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.