19 października 2016

Ogólnopolski Turniej Reportażu dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wandy Dybalskiej

Szanowni Państwo

Dyrektorzy dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych.

Informujemy, że Liceum Ogólnokształcące nr X we Wrocławiu zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Reportażu
im. Wandy Dybalskiej.

Zwycięskie prace zostaną wydrukowane w ogólnopolskiej gazecie a cenne nagrody rzeczowe wręczą m.in. Prezydent Wrocławia, Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Kurator Oświaty.

Szczegóły dotyczące turnieju znajdują się w załącznikach: list otwarty do dyrektorów szkół i nauczycieli, regulamin turnieju oraz formularz zgłoszeniowy.

Idź do góry