23 marca 2017

List Podsekretarza Stanu MEN do dyrektorów szkół i nauczycieli w sprawie pojawiających się incydentów związanych z bezpieczeństwem uczniów

Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę o zapozanie się z załączonym listem Pana Macieja Kopcia, Podsekretarza Stanu MEN do dyrektorów szkół i nauczycieli dotyczącym pojawiających się incydentów związanych z bezpieczeństwem uczniów korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Dolnośląski Kurator Oświaty  Roman Kowalczyk

List do dyrektorów szkół i nauczycieli

Idź do góry