14 września 2020

Zaproszenie do upowszechniania rezultatów współpracy polsko – niemieckiej w dziedzinie kształcenia zawodowego.

Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)  przygotowała wirtualną platformę: Perspektywy Zawodowe (http://perspektywyzawodowe.pnwm.org/), funkcjonującą jako baza danych już zrealizowanych lub będących w realizacji polsko – niemieckich projektów w dziedzinie kształcenia zawodowego.

Głównym celem platformy jest  dokumentowanie i upowszechnienie rezultatów polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie zawodowej i zachęcanie do podejmowania wspólnych działań.

Platforma ma także ułatwić organizację polsko-niemieckich spotkań o charakterze zawodowym, indywidualnych bądź grupowych praktyk zawodowych w kraju sąsiada jak również prezentować wyniki dotychczasowej współpracy.

PNWM zaprasza szkoły, placówki, instytucje i organizacje kształcenia zawodowego do przedstawienia rezultatów polsko-niemieckich projektów (np. już zrealizowanych ze środków PNWM, Interreg, Erasmus+ lub innych) w bazie danych: http://perspektywyzawodowe.pnwm.org/baza-zrealizowanych-projektow/.  Opis wraz z filmem, publikacją lub innymi rezultatami projektu (np. dwujęzycznym słownikiem) można dodać do bazy danych za pomocą:  http://perspektywyzawodowe.pnwm.org/baza-zrealizowanych-projektow/dodaj-projekt/. Opis ten można sporządzić w jednym języku i przesłać – wraz ze zdjęciami i rezultatami projektu  na adres: aneta.koppernock@dpjw.org  lub perspektywyzawodowe@pnwm.org . Opis zostanie przetłumaczony na drugi język i opublikowany na stronie PNWM.

Więcej informacji:   

aneta.koppernock@dpjw.org

jkaminski@kowroc.pl

Idź do góry