26 marca 2019

Zaproszenie do udziału w Programie EDUKACJA.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Operator Programu EDUKACJA zaprasza szkoły i wszystkie instytucje funkcjonujące w obszarze edukacji  do udziału w Programie Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021 i informuje o możliwościach otrzymania dofinansowania działań w ramach Programu. Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Islandią, Lichtensteinem i Norwegią.

Więcej informacji: 

T: 22 46 31 650

www.education.org.pl  (zakładka: Aktualności i Wydarzenia)

edukacja.eog@frse.org.pl

Idź do góry