7 grudnia 2020

Zaproszenie do składania wniosków w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

III nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt zakłada wyjazdy grup młodzieży wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej celem których, jest realizacja wraz z uczniami szkoły goszczącej, przedsięwzięcia edukacyjnego z zakresu podstawy programowej wzmacniającego kompetencje kluczowe. Wobec utrzymującej się pandemii COVID-19, rzutującej na proces przeprowadzania działań projektowych w sektorze edukacji, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jako instytucja zarządzająca projektem, podjęła decyzję o wydłużeniu terminu składania formularzy zgłoszeniowych w ramach prowadzonego obecnie III naboru wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność  uczniów”.

Nowy termin składania formularzy zgłoszeniowych w systemie online FRSE trwa od 1 września 2020r. do 10 stycznia 2021r. (godz. 23.59).  Pozostałe zasady naboru pozostają bez zmian.

Szczegółowe informacje na temat założeń projektu znajdują się na stronie internetowej:

https://power.frse.org.pl/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow-konkurs-2020-nabor-3/

FRSE serdecznie zaprasza do udziału w projekcie.

 

Więcej informacji:

 

Agnieszka Wielgomas

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa

tel.:   22 46 31 215; fax.:  22 46 31 021

agnieszka.wielgomas@frse.org.pl | www.frse.org.plwww.erasmusplus.org.pl

Idź do góry