3 listopada 2017

Konkurs „Jestem SMART”

Szanowni Państwo,

Czasopismo „TIK w Edukacji” po raz trzeci organizuje konkurs promujący wykorzystanie nowoczesnych technologii w szkole i poza nią. Tegoroczna edycja skierowana jest do nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych.

Celem konkursu jest zachęcenie pedagogów do propagowania mądrego korzystania z tabletów, smartfonów i internetu wśród uczniów, bo możliwości wykorzystywania nowoczesnych technologii
w celach dydaktycznych są ogromne i wzrastają z każdym rokiem. Warto wiedzieć, jak wykorzystać je
w rozsądny sposób – nie tylko do zabawy!

Tegoroczna edycja potrwa do 22 listopada 2017 r., a uczestnicy zmierzą się z jednym zadaniem konkursowym – organizacją wydarzenia pt. „Dzień z Technologią – Jestem SMART”. Wyróżnione szkoły zostaną nagrodzone wartościowymi nagrodami, których łączna wartość wynosi 18 000 zł.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 22 listopada zgłosić zrealizowane wydarzenie i wypełnić formularz dostępny na stronie: http://www.smart.tikwedukacji.pl/zgloszenie/ Wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się podczas IX Ogólnopolskiego Zlotu Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów, który odbędzie się 8 grudnia 2017 roku w Ustroniu. Za merytoryczną stronę konkursu odpowiada jury,
w skład którego wchodzą eksperci dysponujący wiedzą i doświadczeniem z zakresu edukacji oraz szeroko pojętej branży IT.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: http://www.smart.tikwedukacji.pl/

Idź do góry