24 kwietnia 2017

Konkurs dla młodzieży pod nazwą „Europejski tydzień walki z rakiem 2017”

Szanowni Państwo,

Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w konkursie dla młodzieży pod nazwą „Europejski tydzień walki z rakiem 2017”, organizowanym przez Stowarzyszenie Europejskich Lig Walki z Rakiem (Association of European Cancer Leagues (ECL)).

W konkursie mogą brać udział osoby w wieku od 13 do 25 lat. Aby wziąć w nim udział należy opublikować w serwisie instagram lub facebook zdjęcie w kreatywny sposób prezentujące jak można ustrzec się przed zachorowaniem na raka, stosując się do zaleceń Europejskiego kodeksu walki z rakiem.

Nagrodami są:

w kategorii wiekowej od 13 do 15 lat: Ipad Mini

w kategorii wiekowej od 16 do 25 lat: AirSelfie

Zdjęcie musi być pracą oryginalną (niedozwolone jest wykorzystywanie obrazów objętych prawem autorskim, przedstawiających znane osoby lub logotypy marek i firm). Zdjęcie musi być wykonane przez osobę uczestniczącą w konkursie (nie może być to praca innej osoby, np. rodzica, rówieśnika lub przyjaciela). Jedna osoba może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa zdjęcia.

 Aby zgłosić zdjęcie do konkursu, wystarczy opatrzyć je hashtagiami #Mysecretweapon2017 oraz @CancerCode, a w opisie wspomnieć o Europejskim kodeksie walki z rakiem.

Informacje o kodeksie walki z rakiem można znaleźć na stronie www.12sposobownazdrowie.pl

Wszelkie dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać od przedstawiciela ECL, pani Mariam Beridze pod adresem e-mail:  intern@europeancancerleagues.org oraz na stronie: https://www.facebook.com/events/2292981840926201/

 

 

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.