2 marca 2018

Żegnamy Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie

pobrane

„Człowiek odchodzi, pamięć zostaje”

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Pana Pawła Klimkowskiego 

Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie.

Swoje życie zawodowe związał z wychowaniem i kształceniem młodego pokolenia.

Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim oraz Społeczności Szkolnej składają

Dolnośląski Kurator Oświaty i pracownicy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Idź do góry