14 czerwca 2017

VI edycja “Bezpieczna woda”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2017 r. włączyło się
w szóstą edycję akcji „Bezpieczna woda” rekomendowaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Projekt jest edukacyjno-informacyjnym przedsięwzięciem dotyczącym promowania bezpiecznego zachowania dzieci i młodzieży.

Jego odbiorcami są przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna, ale także  nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie i rodzice.

Ze względu na rezultaty akcji związanej z bezpiecznym wypoczynkiem oraz kontynuację działań, których celem jest ograniczenie ryzykownych zachowań nad wodą, przekazujemy informację znajdującą się pod linkiem: http://www.msport.gov.pl/turystyka/akcja-informacyjno-edukacyjna-bezpieczna-woda-2

Ponadto, Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje wydrukowanie broszury „Bezpieczna woda”, zatem istnieje możliwość zamówienia (nieodpłatnej) broszury w formie papierowej i przekazania jej do szkół i placówek.
W tej sprawie należy kontaktować się z Panią Katarzyną Podhorodecką – Pracownikiem Departamentu Turystyki w MSiT, nr tel. 22 2443191, e-mail: Katarzyna.Podhorodecka@msit.gov.pl.

Dodatkowo ww. materiały zamieszczone zostały również na stronie www.men.gov.pl w zakładce wypoczynek oraz www.wypoczynek.men.gov.pl.

 

Idź do góry