19 marca 2020

Projekt edukacyjny „Godność, Wolność, Niepodległość”- rekomendacje w sprawie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół i organizatorzy wypoczynku dzieci młodzieży

          Informujemy, że w 2020 roku  kontynuowany jest projekt edukacyjny pn. „Godność, Wolność, Niepodległość” przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach  wieloletniego programu rządowego „Niepodległa”.

         Jego głównym celem jest celem jest kształtowanie postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach, będących dziedzictwem Świętego Jana Pawła II, a wypoczynek dzieci i młodzieży, organizowany w czasie ferii letnich w 2020 r., może być okazją do podejmowania ciekawych inicjatyw w oparciu o ww. program.

       W związku z powyższym program wypoczynku finansowanego ze środków budżetu państwa w ramach ww. programu powinien uwzględniać zarówno działania mające wpływ na prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, przyczyniać się do rozwoju zainteresowań historycznych, a także wzmacniać postawy patriotyczne i obywatelskie wychowanków.

        Dlatego też, priorytetowo traktowany będzie organizowany wypoczynek, którego program będzie:

1) uwzględniał działania w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej, obywatelskiej, związane z kontynuacją obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym obchodów
100 rocznicy „Cudu nad Wisłą” oraz ustanowienia przez Sejm roku 2020  rokiem Świętego Jana Pawła II w 100 rocznicę urodzin i 15 rocznicę śmierci papieża Polaka,

2) promował wizyty w miejscach związanych ze znanymi postaciami z historii naszego kraju,

3)  wzmacniał postawy prospołeczne, w tym działania z zakresu wolontariatu,

4) integrował społecznie dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz ze środowisk wiejskich uwzględniając ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne,

5) promował postawę prozdrowotną, w tym ukierunkowaną na utrwalenie zasad zdrowego żywienia oraz aktywności fizycznej przez udział dzieci i młodzieży w atrakcyjnych zajęciach praktycznych.

     Zaangażowanie organizatorów wypoczynku w dalszą realizację Projektu przyczyni się do podniesienia wiedzy i świadomości na temat rangi wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości i odbudową naszej państwowości wśród dzieci i młodzieży.

Idź do góry