17 lutego 2017

Projekt dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”

Ruszyła kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”. O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” mogą ubiegać się tym razem szkoły podstawowe i gimnazja. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki. Podstawą otrzymania dofinansowania od PFPD „Maciuś” jest właściwie wypełniony formularz wniosku, złożony w siedzibie Fundacji do dnia 01.03.2017 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku), zawierający:
– szczegółowe dane adresowe szkoły i informacje o dotychczasowym dożywianiu,
– informację z lokalnego OPS potwierdzającą dane zawarte we wniosku dotyczące sytuacji i potrzebach rodzin uczniów, dla których szkoła ubiega się o dofinansowanie posiłków.

Więcej informacji na stronie: http://www.pfpd.org/?page_id=6

Idź do góry