25 października 2016

Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 – 1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą”

Dyrektorzy szkół i koordynatorzy szkolnego etapu konkursu Losy żołnierza i oręża polskiego!

W dniu 7 listopada 2016 r. o godz. 13.00 odbędzie się szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 – 1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą”.

Szkoły, które zgłosiły swój udział w tegorocznej edycji mogą zgłaszać się do kuratorium oświaty po odbiór loginu i hasła za pomocą, którego otrzymacie Państwo dostęp do zadań szkolnego etapu konkursu.

Loginy i hasła można odbierać od 25 października do 4 listopada 2016 r. w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu lub we właściwym rejonowo oddziale kuratorium po telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru loginu:

Wrocław – Plac Powstańców Warszawy 1; tel. 71 340 65 08;  II piętro  pok. 2248 –  st. wizytator Mariola Kolan lub  pok. 2232 tj.  sekretariat Wydziału Rozwoju Edukacji

Legnica – ul. F. Skarbka 3, tel. 76 713 50 50

Wałbrzych – Aleja Wyzwolenia 22-24, tel. 74 842 20 64

Jelenia Góra – ul. Piłsudskiego 12, tel. 731 669 139

W załączeniu program i regulamin konkursu

     Wojewódzki koordynator konkursu

st. wizytator Mariola Kolan

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.