23 marca 2017

KOMUNIKAT DLA SZKÓŁ Z POWIATU WROCŁAWSKIEGO

KOMUNIKAT DLA SZKÓŁ Z POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu uprzejmie informuje o eliminacjach do kolejnej edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych w roku 2017. W związku z powyższym szkoły, które wyrażą chęć wzięcia udziału w Turniejach powinny w wyniku eliminacji szkolnych utworzyć czteroosobową drużynę (2 dziewczynki   i 2 chłopców) w przypadku szkół podstawowych, trzyosobową drużynę w przypadku szkół gimnazjalnych reprezentujące je w dalszych etapach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych trzyosobową drużynę danej szkoły, reprezentującą  ją w dalszych etapach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

W następnym etapie opiekunowie drużyn powinni niezwłocznie zgłosić drużynę do Komisariatu Policji z danej dzielnicy, który w terminie do 15.04.2017r. przeprowadzi eliminacje międzyszkolne na podległym sobie terenie wyłaniając po jednej najlepszej drużynie ze szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej.

Zgłoszenia zwycięskich drużyn z eliminacji międzyszkolnych z powiatu wrocławskiego Komisariaty Policji przekażą w nieprzekraczalnym terminie do 15.04.2017r.  do Wydziału Ruchu Drogowego KMP we Wrocławiu do kolejnego etapu jakimi są eliminacje powiatowe.

Drużyny, które zgłoszą się po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Zgłoszenie powinno zawierać:

–  numer i adres szkoły,

–  nazwisko opiekuna (nr tel. do szkoły),

–  pełne dane adresowe zwycięskiej drużyny (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, nr karty rowerowej lub motorowerowej, lub prawa jazdy kat. AM w przypadku turnieju Motoryzacyjnego nr prawa jazdy).

Finał turnieju na etapie powiatowym odbędzie się na terenie Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 29-33 w dniu 29.04.2017r. o godzinie 9.00.                                                 

Osoby biorące udział w turnieju muszą posiadać do wglądu kartę rowerową,  motorowerową lub prawo jazdy kat. AM, prawo jazdy kat. B (dotyczy uczestników konkurencji jazdy sprawnościowej samochodem Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego), legitymację szkolną, pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów oraz zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.

 Regulaminy na 2017 rok zostały opublikowane na stronie internetowej Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego http://www.pzm.pl/

Osobą zajmującą się organizacją turnieju na etapie powiatowym z ramienia WRD KMP  we Wrocławiu jest st. asp. Tadeusz Witkowski tel. 71-340 33 39 lub 71 7824253.

 

 

Idź do góry