13 marca 2023

II edycja konkursu historycznego „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” – etap szkolny.

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół ponadpodstawowych, Drodzy Uczniowie,

 

etap wojewódzki II edycji konkursu historycznego „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” odbędzie się we wtorek , 4 kwietnia 2023 r. o godzinie 11:00 w auli Technikum Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu, ul. Skwierzyńska 1/7, 53-521 Wrocław.

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 31 uczniów z 19 szkół e naszego województwa.

lp RSPO nazwa szkoły zakwalifikowani uczniowie
1 57092 Technikum im. Władysława Stanisława Reymonta w Bożkowie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie 2
2 90653 Technikum Nr 9 we Wrocławiu w  Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu 1
3 92215 Technikum im. Stanisława Staszica w Nowej Rudzie w  Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie 1
4 91250 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku 1
5 271708 Liceum Ogólnokształcące Dialogu Kultur Etz Chaim w Zespole Szkół Etz Chaim 1
6 11478 Liceum Ogólnokształcące Nr VIII im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu 1
7 12361 Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie 5
8 69250 Technikum im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu 1
9 13157 Technikum w Strzegomiu w  Zespole Szkół w Strzegomiu 1
10 106556 Liceum Ogólnokształcące Nr XI im. Stanisława Konarskiego we Wrocławiu 1
11 5536 II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 2
12 11633 II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy 3
13 34922 Technikum w Chocianowie w Zespole Szkół w Chocianowie 2
14 21343 Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich 3
15 106263 Liceum Ogólnokształcące w Przemkowie w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie 1
16 49102 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Bielawie 1
17 90645 Technikum Nr 11 we Wrocławiu w Zespole Szkół Budowlanych we Wrocławiu 1
18 11714 II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie 2
19 4157 V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza w Legnicy 1

razem

31

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich i promowanie postaci zasłużonych dla Polski i Węgier.

Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

Wszelkie informacje o konkursie (cele konkursu i jego regulamin) znajdują się na stronie internetowej organizatorów konkursu:

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Instytut Współpracy Polsko – Węgierskiej im. Wacława Felczaka

oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki

Załączniki:

 1. regulamin-konkursu-4.11-2022_ /a w nim: Klauzula Informacyjna RODO (uczeń pełnoletni /niepełnoletni), Formularz zgłoszeniowy, Wykaz literatury/.
 2. klauzula informacyjna RODO_nauczyciel – II edycja Polska-Węgry – Historia Przyjaźni.
 3. Protokół – etap szkolny.
Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.