13 marca 2023

II edycja konkursu historycznego „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” – etap szkolny.

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół ponadpodstawowych, Drodzy Uczniowie,

 

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” w środę, 15 marca 2023 r. o godzinie 10:00 odbędzie się etap szkolny II edycja konkursu historycznego „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”. Czas trwania testu to 45 minut.

Rekrutacja do konkursu zakończyła się 31 stycznia 2023 r. Lista szkół biorących udział w etapie szkolnym znajduje się pod linkiem – lista szkół – etap szkolny woj. dolnośląskie 2023 03 13.

Finał konkursu – etap wojewódzki odbędzie się 4 kwietnia 2023 r.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich i promowanie postaci zasłużonych dla Polski i Węgier.

Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

Wszelkie informacje o konkursie (cele konkursu i jego regulamin) znajdują się na stronie internetowej organizatorów konkursu:

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Instytut Współpracy Polsko – Węgierskiej im. Wacława Felczaka

oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki

Załączniki:

 1. regulamin-konkursu-4.11-2022_ /a w nim: Klauzula Informacyjna RODO (uczeń pełnoletni /niepełnoletni), Formularz zgłoszeniowy, Wykaz literatury/.
 2. klauzula informacyjna RODO_nauczyciel – II edycja Polska-Węgry – Historia Przyjaźni.
 3. Protokół – etap szkolny.
Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.