28 kwietnia 2017

DOLNOŚLĄSKA RADA do spraw BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY

DOLNOŚLĄSKA RADA do spraw BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY

Wczoraj w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Czernicy odbyło się spotkanie członków Dolnośląskiej Rady do spraw Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży z przedstawicielami samorządu lokalnego, administracją, nauczycielami i uczniami szkoły. Spotkanie otworzył Pan Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty – Zastępca Przewodniczącego Rady, wprowadzając w tematykę spotkania oraz w działalność Dolnośląskiej Rady w zakresie bezpieczeństwa na obszarze województwa dolnośląskiego. Słowa powitania do uczestników skierowali również zastępca wójta Gminy Czernica oraz dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy.

W części artystycznej spotkania uczniowie gimnazjum kierowani przez nauczycieli biologii i muzyki przedstawili osiągnięte rezultaty projektu „W Czernicy zdrowo jemy – dobrze żyjemy” zrealizowanego przez uczniów szkoły w ramach Programu Rządowego „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”. Kontynuując omawianie problemów związanych z tematyką spotkania przedstawione zostały dwie prezentacje dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz zasad postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

W części obrad dotyczącej zadań statutowych Rady przedstawiono i przedyskutowano rezultaty działań podsumowujących wykonanie zadania publicznego w ramach Rządowego Programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” w województwie dolnośląskim w latach 2014-2016, rezultaty  wykonania zadania publicznego w ramach Rządowego Programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach Bezpieczna +” oraz przyjęto plan pracy Rady na rok 2017.

Dziękując wszystkim za zaangażowanie i udział w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, posiedzenie Rady podsumował Pan Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty – Zastępca Przewodniczącego Dolnośląskiej Rady do spraw Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży.

 

 

Idź do góry