10 maja 2023

XXVIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz

XXVIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz

26 kwietnia 2023 r. w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, odbyła się uroczystość zakończenia XXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz. Swoją obecnością galę uświetnili m.in. Dolnośląski Kurator Oświaty pan Roman Kowalczyk, Radny Wrocławskiej Rady Miejskiej Pan Bohdan Aniszczyk, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Pan Jerzy Komorowski, dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Departamentu Edukacji we Wrocławiu Pani Ewa Szczęch.

Dolnośląski Kurator Oświaty pan Roman Kowalczyk odczytał list gratulacyjny Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka skierowany do organizatorów i uczestników Turnieju. Następnie wyraził swoje uznanie dla wszystkich nauczycieli i rzemieślników zaangażowanych w organizację tak dużego przedsięwzięcia jakim jest Ogólnopolski Turniej.

Podczas gali ogłoszono wyniki oraz wręczono finalistom dyplomy, medale i zestawy upominkowe. Laureaci otrzymali ponadto puchary i cenne nagrody rzeczowe.

Pan Kurator Roman Kowalczyk wręczył nagrody dla najlepszego ucznia-Dolnoślązaka w zawodzie cukiernik i piekarz. Otrzymali je uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu – Milena Grudzińska (cukiernik) i Mikołaj Popek (piekarz).

W auli można było podziwiać wystawę prac młodych, zdolnych cukierników i piekarzy.

Fotorelacja

XXVIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i PiekarzXXVIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz

XXVIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i PiekarzXXVIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i PiekarzXXVIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i PiekarzXXVIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.