19 marca 2024

Uczniowie szkół ponadpodstawowych spotkali się w Wałbrzychu, Kłodzku i Ząbkowicach Śląskich z Minister Edukacji Narodowej Barbarą Nowacką 

Okrągły Stole Edukacyjny w Wałbrzychu

Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka spotkała się w poniedziałek 18 marca br. w Wałbrzychu, Kłodzku i Ząbkowicach Śląskich z uczniami szkół ponadpodstawowych.

Spotkanie w Wałbrzychu zorganizowane pod hasłem „Nie czekajMY, zmieniajMY” odbyło się w Starej Kopalni, a gospodarzem spotkania w Kłodzku było Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego. Ostatnim punktem wizyty Pani Minister Nowackiej na Dolnym Śląsku było spotkanie w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich.

Młodzież rozmawiała z Panią Minister o podstawie programowej, kompetencjach pozwalających odnaleźć się na rynku pracy, wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz jak uczynić szkołę  miejscem przyjaznym dla uczniów.

W spotkaniach z młodzieżą uczestniczyła Dolnośląska Kurator Oświaty Ewa Skrzywanek oraz parlamentarzyści: wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Sylwia Bielawska i Marcin Józefaciuk oraz Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń.

Pełna informacja na stronie MEN

Fotorelacja:

Okrągły Stole Edukacyjny w WałbrzychuOkrągły Stole Edukacyjny w WałbrzychuOkrągły Stole Edukacyjny w WałbrzychuSpotkania uczniów szkół ponadpodstawowych w Wałbrzychu i KłodzkuSpotkania uczniów szkół ponadpodstawowych w Wałbrzychu i KłodzkuSpotkania uczniów szkół ponadpodstawowych w Wałbrzychu i KłodzkuSpotkania uczniów szkół ponadpodstawowych w Wałbrzychu i KłodzkuSpotkania uczniów szkół ponadpodstawowych w Wałbrzychu i Kłodzku

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.