20 grudnia 2019

Konkurs Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski 2019” rozstrzygnięty

logo

18 grudnia w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu odbyła się VII Finałowa Gala Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”. Tegorocznym zwycięzcą nagrody został Wojciech Pawłowski z Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.

Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty otrzymali: laureat Wojciech Pawłowski oraz finaliści: Jakub Ciąpała z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie, Jakub Czarny z Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocław, Wiktoria Kordacka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie i Stanisław Sochacki z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu.

Oprawą artystyczną uroczystości był występ Joanny Suflety. Na gitarze i przy fortepianie akompaniował Andrzej Michalak instruktor z Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży przy ulicy Kołłątaja we Wrocławiu.

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski” kierowana jest do twórczych i aktywnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego. Przedsięwzięcie ma na celu wyłonienie w każdym roku szkolnym ucznia, który potrafi łączyć obowiązki szkolne z realizacją swoich pasji, zainteresowań i działalnością społeczną. Tym samym może pochwalić się wysokimi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, a także zaangażowaniem w życie społeczne szkoły i środowiska.

Kandydatów zgłaszają dyrektorzy szkół w porozumieniu z samorządem uczniowskim. Komisja ds. Nagrody powołana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nominuje finalistów, którzy podczas Galii Finałowej prezentują swoje osiągnięcia. Po prezentacji komisja wyłania laureata Konkursu „Orzeł Dolnośląski”.

 

Konkurs Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski 2019” rozstrzygnięty
Tegoroczny zwycięzca nagrody Wojciech Pawłowski z Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.

 

Konkurs Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski 2019” rozstrzygnięty
Jakub Ciąpała z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie
Konkurs Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski 2019” rozstrzygnięty
Jakub Czarny z Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocław.
Orzeł Dolnośląski rozstrzygnięty
Wiktoria Kordacka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie
Orzeł Dolnoośląski rozstrzygnięty
Stanisław Sochacki z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu

Orzeł dolnośląski roz

 

Gratulujemy zwycięzcy i finalistom!!!

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.