26 kwietnia 2023

GALA FINAŁU XXIII EDYCJI KONKURSU”OD SOLIDARNOŚCI DO III RZECZPOSPOLITEJ”

GALA FINAŁU XXIII EDYCJI KONKURSU”OD SOLIDARNOŚCI DO III RZECZPOSPOLITEJ”

Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk 15 kwietnia uczestniczył w gali finału XXIII wojewódzkiego konkursu „Od Solidarności do III Rzeczypospolitej”, którego hasło przewodnie brzmiało „Solidarność w służbie prawdy”.

Pomysłodawcą  i koordynatorem konkursu jest  Pani  Małgorzata Skrobot – nauczycielka historii w  Szkole Podstawowej nr 17 we Wrocławiu. Współorganizatorami przedsięwzięcia są także Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, jak również Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Inicjatywie patronują Dolnośląski Kurator Oświaty oraz Prezydent Wrocławia.

W czasie finałowej gali Pani Marta Morawiecka odczytała list Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego, skierowany do wszystkich uczestników wydarzenia, Uroczystość uświetniona została występami chórów Bel Canto i Śpiewające nutki  pod dyrekcją Pani Edyty Kołacz.

Fotorelacja

GALA FINAŁU XXIII EDYCJI KONKURSU”OD SOLIDARNOŚCI DO III RZECZPOSPOLITEJ”GALA FINAŁU XXIII EDYCJI KONKURSU”OD SOLIDARNOŚCI DO III RZECZPOSPOLITEJ”GALA FINAŁU XXIII EDYCJI KONKURSU”OD SOLIDARNOŚCI DO III RZECZPOSPOLITEJ”GALA FINAŁU XXIII EDYCJI KONKURSU”OD SOLIDARNOŚCI DO III RZECZPOSPOLITEJ”GALA FINAŁU XXIII EDYCJI KONKURSU”OD SOLIDARNOŚCI DO III RZECZPOSPOLITEJ”GALA FINAŁU XXIII EDYCJI KONKURSU”OD SOLIDARNOŚCI DO III RZECZPOSPOLITEJ”

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.