2 kwietnia 2024

Dzień Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele dolnośląskich szkół i placówek,

w związku z nadchodzącym Dniem Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Katyńskiej serdecznie zapraszam uczniów oraz całe społeczności szkolne do wzięcia udziału w uroczystościach organizowanych w dniu 11 kwietnia 2024 r. Jest to wyjątkowy moment, w którym wspólnie możemy oddać hołd ofiarom zbrodni katyńskiej oraz wyrazić nasz szacunek i pamięć wobec ich tragicznych losów.

Wraz Wojewodą Dolnośląskim Maciejem Awiżeniem i ze Stowarzyszeniem Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej liczymy na aktywne uczestnictwo uczniów, nauczycieli oraz rodziców, abyśmy mogli wspólnie uczcić pamięć tych, którzy zginęli w wyniku zbrodni katyńskiej.

W załączeniu program uroczystości, w którym znajdują się momenty refleksji, modlitwy oraz symboliczne gesty upamiętnienia.

 

Z wyrazami szacunku

Dolnośląski Kurator Oświaty

Ewa Skrzywanek

 

Program uroczystości:

10.00 – Msza Święta w intencji Ofiar Zbrodni Katyńskiej w ceremoniale wojskowym w Kościele Garnizonowym pw. św. Elżbiety

12.00 – Uroczystość pod Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej w parku im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu

 1. Odegranie Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Powitanie Gości.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Modlitwa ekumeniczna.
 5. katyński Apel poległych.
 6. Salwa honorowa.
 7. Złożenie wieńców i zapalenie zniczy.
 8. Odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

 

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.