10 marca 2022

Вакансії для вчителів

pomoc dla ukrainy

Згідно з польським законодавством, працевлаштуванням вчителів займаються директори шкіл. У випадку іноземців теж потрібна згода від органу державної влади.

На веб-сторінці Кураторії освіти у Вроцлаві  (kuratorium.wroclaw.pl) у закладці „oferty pracy dla nauczycieli” – https://ogloszenia.kuratorium.wroclaw.pl/praca-dla-nauczycieli/ можна знайти актуальний перелік предметних спеціалізацій вчителів потрібних в школах і закладах на території Нижньої Сілезії. У вікні ”Przedmiot” потрібно вибрати „Nauczyciele z Ukrainy”, після чого з’явиться актуальний перелік вакансій, отриманий від директорів шкіл. Оголошення розміщуються польською мовою. На даний момент вміст на сайті Кураторії освіти доступний теж тільки польською мовою.

Аби отримати інформацію відносно конкретного оголошення, необхідно безпосередньо зв’язатися з директором школи чи установою (в оголошенні вказані всі контактні дані: адреса, номер телефону, електронна пошта).

 

Додатково в Повітовому управлінні праці  у Вроцлаві відкритий

Інформаційний пункт для біженців з України:

Повітове управління праці у Вроцлаві (Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu);

Будинок А, 1 поверх, кабінет 1; вул. Ґліняна 20-22

(Budynek A, parter, pokój nr 1; ul. Gliniana 20-22).

Контактні номери до консультантівпосередників з працевлаштування:

+48 694-340-718,

+48 694-340-616

Контактні номери до кар’єрних радників:

+48 600-329-135,

+48 604-253-127

 

Робота – допомога біженцям, громадянам України

Повітове управління праці у Вроцлаві(Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu)

Вул. Ґліняна 20-22, Вроцлав (ul. Gliniana 20-22, Wrocław)

Інформаційний пункт: буд. A, перший поверх, к. 1

Приймає від 7.45 до 14.45

 

інформація про процедуру працевлаштування

 • інформація про легалізацію роботи,
 • інформація про роботодавців.

 

Контактні номери до консультантів

посередників з працевлаштування:

(+48) 694 -340-718

(+48) 694- 340- 616

 

Громадяни України можуть отримати допомогу з питань:

 • підбору професії,
 • перекваліфікації,
 • прийому на роботу,

Контактні номери до кар’єрних радників:

(+48) 600-329-135

(+48) 604-253-127

https://wroclaw.praca.gov.pl/

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.