3 kwietnia 2018

VI edycja ogólnopolskiego konkursu „Wędrówki przez Chiny”

Szanowni Państwo,

informujemy, że Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego „Instytut Konfucjusza w Krakowie” zaprasza wszystkich uczniów VII klasy szkół podstawowych oraz II i III klasy gimnazjum do udziału w konkursie „Wędrówki przez Chiny“.

Najważniejszym celem konkursu „Wędrówki przez Chiny” jest rozwijanie zainteresowania geografią Chin.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

W pierwszym etapie, uczeń przygotowuje prezentację (maksymalnie 10 slajdów) przedstawiającą trasę wymarzonej podróży po Chinach. Praca musi zawierać również dwa dodatkowe motywy: spotkanie z wybraną postacią z chińskiej historii lub mitologii oraz wykorzystanie starożytnego chińskiego wynalazku.

W drugim etapie, dziesięcioro finalistów przedstawia swoje prezentacje w dniu 14 kwietnia 2018 r. w siedzibie Instytutu Konfucjusza (ul. Radziwiłłowska 4) oraz odpowiada na pytania komisji dotyczące ich treści.

Prezentacje i oświadczenie prawnego opiekuna nauczyciel prowadzący uczestnika konkursu musi przesyłać do 8 kwietnia 2018 r. drogą mailową na adres konkurs@instytutkonfucjusza.pl
po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego:
https://docs.google.com/forms/d/1y74UE4SMDxw2CJcTBajl378bNxdMF8xFRlxIVdyBR2s/edit

Nagrody dla laureatów 3 pierwszych miejsc: czytniki e-booków.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są:

http://www.instytutkonfucjusza.uj.edu.pl/konkursy/konkurs-dla-gimnazjalistow

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.