12 marca 2021

Konkurs Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski 2020” rozstrzygnięty

Gala Finałowa

10 marca br. w Liceum Ogólnokształcącym nr V im. Generała Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu odbyła się VIII Finałowa Gala Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”. Tegoroczna edycja odbyła się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, bez udziału publiczności.

Zwyciężczynią Konkursu „Orzeł Dolnośląski 2020” została Maria Kliś uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu.

Janusz Wrzal Dolnośląski Wicekurator Oświaty wręczył nagrodę laureatce Marii Kliś oraz finalistom: Kacprowi Kubackiemu uczniowi Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze, Adrianowi Pacuszka uczniowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie, Dawidowi Tarnowskiemu uczniowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy. Maksymilianowi Skica uczniowi Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej, który na Galę przesłał film z prezentacją, nagroda została przekazana.

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski” kierowana jest do twórczych i aktywnych uczniów szkół ponadpodstawowych województwa dolnośląskiego, którzy mogą pochwalić się wysokimi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, a także zaangażowaniem w życie społeczne szkoły i środowiska. Konkurs wyłania w każdym roku szkolnym uczniów, którzy potrafią łączyć obowiązki szkolne z realizacją swoich pasji, zainteresowań i działalnością społeczną.

Kandydatów zgłaszają dyrektorzy szkół na podstawie uchwały rady pedagogicznej. Wniosek zawiera obowiązkową opinię o uczniu wystawioną przez dyrektora i obowiązkową rekomendację samorządu uczniowskiego. Komisja ds. Nagrody powołana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nominuje finalistów, którzy podczas Galii Finałowej prezentują swoje osiągnięcia. Po prezentacji Dolnośląski Kurator Oświaty wyłania laureata Konkursu „Orzeł Dolnośląski”.

Gala Finałowa
Dolnośląski Wicekurator Oświaty Pan Janusz Wrzal

 

Gala Finałowa
Zwyciężczyni Maria Kliś uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
Gala Finałowa
Finalista Kacper Kubacki uczeń Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze
Gala Finałowa
Finalista Adrian Pacuszka uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie
Gala Finałowa
Finalista Maksymilian Skica uczeń Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej
Gala Finałowa
Finalista Dawid Tarnowski uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy

Gala Finałowa

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.