12 marca 2021

Konkurs Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski 2020” rozstrzygnięty

Gala Finałowa

10 marca br. w Liceum Ogólnokształcącym nr V im. Generała Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu odbyła się VIII Finałowa Gala Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”. Tegoroczna edycja odbyła się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, bez udziału publiczności.

Zwyciężczynią Konkursu „Orzeł Dolnośląski 2020” została Maria Kliś uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu.

Janusz Wrzal Dolnośląski Wicekurator Oświaty wręczył nagrodę laureatce Marii Kliś oraz finalistom: Kacprowi Kubackiemu uczniowi Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze, Adrianowi Pacuszka uczniowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie, Dawidowi Tarnowskiemu uczniowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy. Maksymilianowi Skica uczniowi Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej, który na Galę przesłał film z prezentacją, nagroda została przekazana.

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski” kierowana jest do twórczych i aktywnych uczniów szkół ponadpodstawowych województwa dolnośląskiego, którzy mogą pochwalić się wysokimi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, a także zaangażowaniem w życie społeczne szkoły i środowiska. Konkurs wyłania w każdym roku szkolnym uczniów, którzy potrafią łączyć obowiązki szkolne z realizacją swoich pasji, zainteresowań i działalnością społeczną.

Kandydatów zgłaszają dyrektorzy szkół na podstawie uchwały rady pedagogicznej. Wniosek zawiera obowiązkową opinię o uczniu wystawioną przez dyrektora i obowiązkową rekomendację samorządu uczniowskiego. Komisja ds. Nagrody powołana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nominuje finalistów, którzy podczas Galii Finałowej prezentują swoje osiągnięcia. Po prezentacji Dolnośląski Kurator Oświaty wyłania laureata Konkursu „Orzeł Dolnośląski”.

Gala Finałowa
Dolnośląski Wicekurator Oświaty Pan Janusz Wrzal

 

Gala Finałowa
Zwyciężczyni Maria Kliś uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
Gala Finałowa
Finalista Kacper Kubacki uczeń Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze
Gala Finałowa
Finalista Adrian Pacuszka uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie
Gala Finałowa
Finalista Maksymilian Skica uczeń Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej
Gala Finałowa
Finalista Dawid Tarnowski uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy

Gala Finałowa

Idź do góry