11 października 2017

Fundacja dla Rodaka zaprasza do udziału w „Lekcji dla Rodaka”

Szanowni Państwo,

Fundacja dla Rodaka zaprasza do udziału w „Lekcji dla Rodaka”

Akcja ta ma na celu organizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
na temat historii Polaków w Kazachstanie, na Syberii i Kresach, w tym spotkania
z Polakami stamtąd. Najmłodsi, podczas takich zajęć, uczą się o bolesnej karcie dziejów, ale tak samo o znaczeniu i doniosłości tych obszarów Rzeczypospolitej, które dzisiaj nazywamy Kresami.
Mali Polacy, którzy już włączają się w akcje charytatywne na rzecz Rodaków zza wschodniej granicy, zadają pytania: skąd wzięli się tam Polacy, dlaczego nie mogą wrócić, jak żyją obecnie i kiedy wrócą? Nasza Fundacja stawia sobie za cel udzielenie odpowiedzi na te pytania młodemu pokoleniu oraz włączenie go w działalność na rzecz Rodaków, którzy w wyniku tragicznych losów – najazdów, zsyłek, operacji antypolskiej – znaleźli się poza granicami swojego kraju. Pragniemy uwrażliwić młodzież
na potrzebę niesienia pomocy tym Rodakom oraz ich potomkom i merytorycznie przygotować ich
w zakresie tego tematu. Przygotowujemy materiały informacyjne dla nauczycieli i nawiązujemy kontakty
ze szkołami.

Patronat honorowy nad Akcją „Lekcja dla Rodaka” objęli: Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski, Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Instytut Pamięci Narodowej, Związek Piłsudczyków RP oraz Pani Agnieszka Ścigaj – Poseł na Sejm RP.

Szczegóły  na:
http://www.fundacjadlarodaka.pl/wydarzenia/lekcja-dla-rodaka-2/

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.