21 lutego 2019

Szkolenie nauczycieli wychowania komunikacyjnego

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego

Uprzejmie informuję, że zgodnie z porozumieniem w sprawie szkoleń nauczycieli wychowania komunikacyjnego zawartym pomiędzy Wojewódzkim Ośrodki Ruchu Drogowego we Wrocławiu i Jeleniej Górze, Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego i Dolnośląskim Kuratorem Oświaty wznawiamy nabór na tę formę doskonalenia zawodowego.

Zgłoszenia wg załącznika nr 1 proszę przesyłać w terminie do dnia 1 marca 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: m.lesniak@kuratorium.wroclaw.pl

Terminy i miejsca szkoleń zostaną wyznaczone po zebraniu zgłoszeń od nauczycieli i podane zwrotnie bezpośrednio do zainteresowanych do dnia 15 marca 2019 r.

zgłoszenie 2019

Idź do góry