9 czerwca 2017

Lista koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Szanowni Państwo

Dyrektorzy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Informuję Państwa, że komisja rekrutacyjna wybrała koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. W związku z powyższym proszę o poinformowanie pracowników, w szczególności w placówkach koordynatorów, o możliwości zgłaszania się pracowników poradni do udziału w dwudniowym szkoleniu dotyczącym wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych (10 osób).

Jednocześnie informuję, że zostały wybrane 2 poradnie psychologiczno – pedagogiczne do pełnienia roli poradni koordynujących działania w zakresie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego na terenie całego województwa dolnośląskiego.

Są to:

  1. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131;
    50-440, Wrocław – dyrektor Michał Iwan
  2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Trzebnicy, ul. Nowa 1; 55-100, Trzebnica – dyrektor Paweł Łukaszewski

Ogłoszenie znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu:

 

ZAŁĄCZNIK: Lista koordynatorów

Pozdrawiam

Piotr Chłądzyński
Wizytator w Wydziale Rozwoju Edukacji
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

Idź do góry