10 listopada 2017

Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – konferencja

images

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół i Placówek w województwie dolnośląskim

 

Serdecznie zapraszam na wojewódzką konferencję poświęconą wspieraniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz propagowaniu edukacji włączającej.

Tematem spotkania będzie upowszechnianie rozwiązań prawnych oraz dobrych praktyk dotyczących organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek oświatowych, a także przedstawienie istoty edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji uczniów. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące zmian w przepisach prawa w zakresie organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także prezentacje dobrych praktyk z terenu naszego województwa.

Konferencja odbędzie się 04 grudnia 2017 r. w godzinach 1000 – 1500 w auli
I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy
przy ul. Pionierów 30*.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są on-line poprzez formularz zgłoszeniowy,
po jednym reprezentancie ze szkoły, do dnia 24 listopada 2017 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Poprzez formularz zgłoszeniowy mogą Państwo przesyłać pytania, tematy, zagadnienia, które wymagają wyjaśnienia podczas konferencji.

 

Z poważaniem

Małgorzata Sandecka

Dyrektor Wydziału Nadzoru Kształcenia

Podstawowego i Specjalnego

 

 

 

 

 

 

 

*Uwaga! Przy ul Pionierów i ul. Czwartaków brak jest parkingów! Proponuję skorzystanie z bezpłatnych parkingów przy ul. Śląskiej, ul. Sprzymierzeńców i ul. Polna droga wskazanych na załączonej mapie.

Idź do góry