2 marca 2017

Wręczenie dyplomów oraz Krzyży „Honor i Prawda” przez Fundację Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie

dyplom honor i prawda

26 lutego 2017 r. dwudziestoosobowa grupa z Dolnego Śląska, w tym osiemnastu przedstawicieli Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich z Jugowa, udała się do Warszawy na i Kresy Południowo-Wschodnie oraz Muzeum Lwowa i Kresów.

Podczas oficjalnej części uroczystości, przedstawiciele Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie wręczyli dyplomy oraz Krzyże „Honor i Prawda”. W gronie wyróżnionych znalazła się pani Beata Pawłowicz – Dolnośląski Kurator Oświaty w latach 2006-2016. Przedstawicielka Fundacji Lwów uzasadniając wybór pani Beaty Pawłowicz powiedziała: „… Trzeba mieć wielką odwagę, wielkie polskie serce, żeby nie tylko mówić o Polsce, ale i o polskości Kresów, i dbać o całą tę polską tożsamość”. Wśród wyróżnionych znalazła się jedna placówka oświatowa – Publiczne Gimnazjum w Jugowie. Przedstawicielka Muzeum Lwowa i Kresów  uzasadniając wybór naszej szkoły  powiedziała „… Drodzy Państwo wspominałam w powitaniu, że przyjechała do nas młodzież aż z Dolnego Śląska, młodzież z Jugowa. Bardzo cieszymy się, że możemy nagradzać szkoły i nauczycieli, którzy wychowują polską młodzież w miłości do polskiej tradycji, do polskości Kresów. Robią to wszystko, żeby dzieci same chciały jechać na Kresy i dbać tam o polskie pamiątki. Takim gimnazjum jest Gimnazjum im. Noblistów Polskich z Jugowa…”.  Krzyż „Honor i Prawda” odebrała pani dyrektor Bożena Sołek-Muzyka.

Wyjazd do Warszawy i udział w uroczystościach, które każdy z uczestników zapamięta do końca życia, nie byłby możliwy, gdyby nie finansowe wsparcie przyjaciół Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Jugowie oraz tych, którzy otworzyli  swoje serca dla Kresów Wschodnich. Za udzieloną pomoc dziękujemy pani Adriannie Mierzejewskiej Wójtowi Gminy Nowa Ruda oraz panu Janowi Lenartowi Nadleśniczemu Nadleśnictwa Jugów.

uroczystości zorganizowane przez Fundację Lwówuroczystości zorganizowane przez Fundację Lwówuroczystości zorganizowane przez Fundację Lwówuroczystości zorganizowane przez Fundację Lwówdyplom honor i prawdauroczystości zorganizowane przez Fundację Lwów

Idź do góry