5 grudnia 2017

Spotkanie podsumowujące rezultaty stażu zawodowego Miriam Riveiro Bello z Vigo / Galicia / Hiszpania.

foto2

Pan Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty oraz Pan Janusz Wrzal – Dolnośląski Wicekurator Oświaty spotkali się 30 listopada 2017 r. z Panią Miriam Riveiro Bello, słuchaczką I.E.S Ricardo Mella (Vigo / Conselleria de Education, Xunta de Galicia  / Hiszpania), finalizującą blisko 3 miesięczny staż zawodowy w zakresie administracji odbyty w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Przedmiotem podsumowującego staż spotkania było omówienie stopnia realizacji zadań określonych w programie mobilności zrealizowanej w ramach programu Erasmus+ oraz dyskusja w zakresie osiągniętych rezultatów. W spotkaniu uczestniczyli także, Pan Zbigniew Kuberski – dyrektor Wydziału Organizacyjnego, Pani Joanna Król – koordynator stażu oraz Pan Jan Kamiński – starszy wizytator.

foto

foto2

Idź do góry