6 października 2020

Projekt “Lekcja:Enter”

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

pragniemy poinformować, że firma Lechaa Consulting Sp. z o.o. została wyłoniona do realizacji projektu grantowego  Nowoczesny Belfer  na terenie województwa dolnośląskiego, w ramach projektu „Lekcja:Enter”

realizowanego przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych. Projekt „Lekcja:Enter” to element całościowej strategii działań Fundacji Orange prowadzonej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, mającej na celu umożliwienie i ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych oraz aktywnych metod nauczania na lekcjach. Misją projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze lepszego wykorzystywania nowych technologii, e-zasobów oraz aktywizujących metod nauczania w edukacji dzieci i młodzieży. W ramach tej inicjatywy w całej Polsce zostanie przeszkolonych ponad 75 tys. nauczycieli.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa, z prośbą o poinformowanie nauczycieli Państwa szkół do udziału w oferowanych bezpłatnych szkoleniach z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, realizowanych w ramach projektu grantowego Nowoczesny Belfer.

Udział w projekcie Nowoczesny Belfer niesie ze sobą wymierne korzyści dla zaangażowanych szkół, umożliwia również spełnienie przez szkoły jednego z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 – „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”.

Informacje na temat projektu zamieszczone są na stronie https://lekcjaenter.lechaa.pl https://lechaa.pl.

Kontakt z organizatorem pod nr telefonu 690 855 917 oraz adresem email:

info@lechaa.pl, lekcjaenter@lechaa.pl.

W załączeniu informacje na temat projektu.

Załącznik. Informacje o projekcie

Idź do góry