16 kwietnia 2018

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 zaprasza do składania wniosków projektowych.

Komitet Monitorujący Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 zatwierdził terminy najbliższych naborów na wnioski projektowe. Nabór w III osi – „Edukacja transgraniczna” odbędzie się w terminie 9 kwietnia – 29 czerwca 2018 roku.  Natomiast wnioski na projekty  w IV osi „Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny” można składać w terminie 29 maja – 29 czerwca 2018 r. W ramach naborów do dyspozycji potencjalnych beneficjentów przeznaczono całą dostępną alokację – blisko 8,7 mln EUR, tj. 4,5 mln* EUR dla projektów w III osi priorytetowej oraz 4,2 mln* EUR w IV osi priorytetowej.

Wnioski będzie można składać za pośrednictwem generatora on-line. Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 zorganizuje szkolenia oraz spotkania konsultacyjne  dotyczące zasad aplikowania o środki.

Dodatkowe informacje, szczegółowe warunki naborów oraz pomocne dokumenty i link do generatora wniosków zostaną udostępnione na stronie internetowej programu: www.plsn.eu, w terminie naborów.

 

* Środki dostępne na dzień 29.03.2018.

W razie pytań Wspólny Sekretariat jest do Państwa dyspozycji.

 

Więcej informacji:    Katarzyna Patrzałek

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Kooperationsprogramm  INTERREG Polen – Sachsen 2014-2020

 

Wspólny Sekretariat / Gemeinsames Sekretariat

Centrum Projektów Europejskich / Zentrum für Europäische Projekte

  1. Św. Mikołaja 81

50-126 Wrocław

tel. +48 71 758 0937

fax. +48 71 758 0916

 

katarzyna.patrzalek@plsn.eu

 

j.kaminski@kuratorium.wroclaw.pl

Idź do góry