2 sierpnia 2017

Podsumowanie VI edycji funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”

W dniu 7 lipca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej, w którym brali udział przedstawiciele:

–    Wydziału Środowiska Urzędu Marszałkowskiego,

  • Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,
  • Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,
  • Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
  • Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Celem spotkania Forum było podsumowanie VI edycji funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich” i wyłonienie Lidera Edukacji Ekologicznej oraz wyróżnienie placówek oświatowych, które najefektywniej prowadziły działalność prośrodowiskową w ramach Sieci.

Ocenie poddano 7 wcześniej wytypowanych do audytu placówek, spośród 21 szkół
i przedszkoli, które przesłały arkusze ewaluacyjne. Przy ocenie uwzględniono  analizę  arkuszy ewaluacyjnych zrealizowanych projektów oraz uzyskane efekty przedstawione podczas audytu. Przydatne były też prezentacje multimedialne ze zrealizowanych działań.

W wyniku  głosowania tytuł Lidera Edukacji Ekologicznej w roku 2017 przyznano:

w kategorii przedszkoli

– Przedszkolu nr 126 „Różanka” we Wrocławiu;

 

w kategorii szkół podstawowych

Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Ślubowie

 

w kategorii gimnazjów, zespołów szkół lub placówek

– Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu im. Ks. J. Twardowskiego w Piławie Górnej

 

Nagrodę Specjalną przyznano:

Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Oleśnicy

 

Wyróżnienie  otrzymują – pozostałe audytowane placówki:

– Przedszkole Integracyjne nr 68 we Wrocławiu,

– Przedszkole nr 121 „ Zielone Przedszkole” we Wrocławiu

– Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. R. Podolskiego w Oleśnicy

 

Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej zdecydowało również, że Certyfikat Szkoły Promującej Ekorozwój otrzymują szkoły, przedszkola i placówki (załącznik),  które realizowały projekty w zakresie edukacji ekologicznej w dwóch kolejnych edycjach tj. w V i VI edycji oraz przysłały arkusze ewaluacyjne.

Placówki z tytułem Lidera Edukacji Ekologicznej oprócz dyplomu otrzymają nagrody rzeczowe, placówki wyróżnione – dyplomy, nagrody książkowe, nagrodę specjalną. Wręczenie dyplomów i nagród, a także certyfikatów odbędzie się  podczas uroczystości pod koniec wrześniu 2017r.

 

 

 

 

W imieniu DFEE  Ewa Kassner

Idź do góry