10 września 2019

Ogłoszenie o naborze kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego

W związku z § 25 ust. 1 – 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28  maja  2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045) Dolnośląski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego.

Ogłoszenie o naborze na doradców metodycznych

Idź do góry