6 grudnia 2018

IX edycja Dolnośląskiej Gali Talentów !!!

gala - logo

Dyrektorzy dolnośląskich szkół i placówek w tym „Szkół Odkrywców Talentów” i „Miejsc Odkrywania Talentów”!

Zapraszamy do udziału w organizowanej przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i współpracujące z nami szkoły i placówki oświatowe,
IX edycji Dolnośląskiej Gali Talentów. Tegoroczny finał  gali odbędzie się 30 maja 2019 r. w Oleśnicy, zaś 21 marca 2019 r. organizujemy  eliminacje rejonowe przeglądu. Zapraszamy do udziału w rejonowych pokazach zainteresowań, pasji i talentów uczniów, które odbędą się w wybranych placówkach rejonu jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego.

Każda szkoła może zgłosić do Rejonowej Gali Talentów tylko jednego przedstawiciela.

Uwaga! Zmiana regulaminu IX Dolnośląskiej Gali Talentów!

Zgłoszenia uczestników dokonuje się poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod adresem: https://goo.gl/forms/XHpqiDNDppo9O6753 w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2019 r.

Laureaci rejonowych prezentacji wezmą udział w IX Dolnośląskiej Gali Talentów!

W związku z powyższym poszukujemy szkół lub placówek, które we współpracy z wizytatorami Kuratorium Oświaty we Wrocławiu podjęłyby się w dniu 21 marca 2019 r. organizacji rejonowych eliminacji do IX Dolnośląskiej Gali Talentów w rejonie jeleniogórskim, legnickim, wałbrzyskim, wrocławskim.

Zgłaszająca się do współorganizacji szkoła lub placówka oświatowa powinna dysponować odpowiednimi do realizacji tego zadania warunkami technicznymi (duża sala widowiskowa,   nagłośnienie). Zgłoszenia wraz z opisem warunków technicznych należy przesłać na adres wizytatora: a.kulinska@kuratorium.wroclaw.pl

Informacja o zasadach organizacji Gali Talentów w roku szkolnym 2018/19 znajduje się pod adresem www.kuratorium.wroclaw.pl
w zakładce: „Szkoły i placówki” /„Konkursy, zawody, olimpiady” / „Dolnośląska Gala Talentów”.

 Kontakt:
wizytator Anna Kulińska
 tel. 71 340 65 08
adres e-mail: a.kulinska@kuratorium.wroclaw.pl 

Załączniki:

regulamin nominowania do IX Dolnośląskiej Gali Talentów 2019
   –oświadczenie – zgoda
   –zadania organizatora

 

Idź do góry