25 czerwca 2020

Zasady bezpośredniej obsługi Klienta w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Zasady bezpośredniej obsługi Klienta w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu:

1. Klienci przyjmowani są wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty. Kontakt osobisty z pracownikami wydziału będzie możliwy w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym (https://www.kuratorium.wroclaw.pl/kontakt/).

2. Do Urzędu przyjmowani są jedynie Klienci/strony postępowania/ osoby załatwiające sprawę z udziałem pełnomocników (bez osób towarzyszących).

3. Każdej osobie wchodzącej na teren Urzędu mierzona jest temperatura ciała (osoba z gorączką nie będzie mogła wejść do Urzędu). Wymaga się od niej również dezynfekcji rąk środkiem odkażającym dostępnym w holu Urzędu (Urząd nie zapewnia rękawiczek jednorazowych).

4. Klienci poruszają się po Urzędzie z zakrytymi ustami i nosem, wyłącznie w towarzystwie pracownika Urzędu. Niezwłocznie po załatwieniu sprawy
klient jest zobowiązany do opuszczenia budynku Urzędu.

5. Zaleca się aby Klient posiadał własne przybory piśmiennicze.

Idź do góry