16 stycznia 2017

Zaproszenie na konferencję dla nauczycieli języka angielskiego

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Polska zaprasza nauczycieli języka angielskiego na konferencję Globalne Inspiracje pod hasłem: „PRZEZ NAUKĘ ANGIELSKIEGO DO ZROZUMIENIA ŚWIATA”, poświęconą uczeniu o ekologii, globalnych zmianach i lokalnych konfliktach. Konferencja odbędzie się w sobotę –  21 stycznia 2017 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Zachęcamy do udziału w konferencji po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestnictwa drogą elektroniczną: www.gisigpl.wordpress.com. Szczegółowe pytania prosimy kierować do pana Marcina Stanowskiego – doradcy metodycznego w zakresie języka angielskiego i współpracy międzynarodowej w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (marcin.stanowski@wcies.edu.pl).

Idź do góry