8 października 2019

Zaproszenie do udziału w warsztatach animacji językowej.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) i Stowarzyszenie TRATWA zapraszają do udziału w  całodniowych warsztatach z polsko-niemieckiej animacji językowej, które odbędą się we Wrocławiu w dniu 11 października 2019 r. w godz. 09:00-17:00. Warsztaty skierowane są do osób organizujących lub planujących organizację polsko-niemieckich projektów wymiany z udziałem młodzieży. Więcej informacji na temat cyklu warsztatów Zip-Zap jest na stronie internetowej PNWM.

Animacja językowa jest metodą wspierającą komunikację i integrację w grupie międzynarodowej. Umożliwia ona przełamanie barier językowych i wzbudza zainteresowanie językiem obcym. Ćwiczenia bazują na komunikacyjnych grach językowych, które pomagają otworzyć się młodzieży na język obcy: youtube.com/DPJWPNWM i „Abecadło polsko-niemieckiej animacji językowej” (do pobrania bezpłatnie).

Tematyka warsztatów

  • ćwiczenia z zakresu animacji językowej na polsko-niemieckie programy wymiany młodzieży

Grupa docelowa

Warsztaty skierowane są do osób organizujących lub planujących w najbliższym czasie organizację polsko-niemieckich projektów wymiany z udziałem dzieci lub młodzieży.

Zgłoszenia
W celu zgłoszenia prosimy korzystać z formularza zgłoszeniowego online na stronie internetowej PNWM: http://wiki.dpjw.org/webform7/pl/node/3

Język warsztatów

Polski. Znajomość j. niemieckiego nie jest wymagana.

Miejsce warsztatów

Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA, ul. Legnicka 65, 54-205 Wrocław

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Kontakt

Stowarzyszenie TRATWA, Wojtek Staniewski,   wojtek@tratwa.org ,  tel.: +48 519 338 733

Idź do góry