7 października 2020

Zaproszenie do udziału w szkoleniach z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych realizowanych w ramach projektu „Nowoczesny Belfer”

Centrum Edukacji Nauczycieli Lechaa Consulting Sp. z o. o. zaprasza kadrę zarządzającą i  nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących z województwa dolnośląskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych. Misją projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze lepszego wykorzystywania nowych technologii, e-zasobów oraz aktywizujących metod nauczania w edukacji dzieci i młodzieży. Realizacja projektu grantowego „Nowoczesny Belfer” odbywa się w ramach programu „Lekcja:Enter” prowadzonego przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Wszystkie informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej: https://lekcjaenter.lechaa.pl

Idź do góry