9 stycznia 2019

Zaproszenie do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym „Jak skutecznie wdrażać Model szkoły ćwiczeń”

Szanowni Państwo,

W imieniu Ośrodka Rozwoju Edukacji serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym „Jak skutecznie wdrażać Model szkoły ćwiczeń”, które odbędzie się w dniu
17 stycznia 2019 r. o godzinie 12.00, w budynku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, ul. Strzegomska 55 we Wrocławiu (sala 111).

Celem spotkania jest prezentacja Modelu szkoły ćwiczeń opracowanego przez zespół ekspertów Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz dyskusja umożliwiająca zapoznanie się z zadaniami poszczególnych uczestników procesu wdrażania Modelu i zasadami finansowania szkoły ćwiczeń, w tym m.in. wyposażenia gabinetów i pracowni szkolnych.

Adresatami projektu realizowanego w ramach konkursu „Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń (Szkoły ćwiczeń)” finansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, a tym samym uczestnikami spotkania mogą być nauczyciele i dyrektorzy szkół, pracownicy instytucji wspomagających szkoły (placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne, instytucje kultury), przedstawiciele organów prowadzących publiczne szkoły dla dzieci i młodzieży, realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego oraz uczelni kształcących nauczycieli.

Założeniem konkursu jest wdrożenie w każdym województwie dwóch szkół ćwiczeń.
W trakcie spotkania zostanie zaprezentowana idea Zachodniopomorskiej Szczecińskiej Szkoły Ćwiczeń.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty  we Wrocławiu FORMULARZ DO ZAPISÓW

Informacji na temat spotkania udziela także: starszy wizytator Beata Pazdej; tel. 71 340 61 69; b.pazdej@kuratorium.wroclaw.pl

 

Załączniki:

– program spotkania

– klauzula informacyjna

 

 

 

 

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

http://edu.eduphp7.nazwa.pl/zapisy/

Idź do góry