27 listopada 2017

Zachęcamy do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej.

grafika_okwb(655x519px)

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej (I etap – 13 marca 2018 r., finał – 4-5 czerwca 2018 r. ).

Celem turnieju jest pogłębienie znajomości „Pisma Świętego”. Zakres merytoryczny tegorocznej edycji konkursu obejmuje „Księgę Psalmów”, „List do Galatów”, „List do Filipian”.

Na laureatów czekają cenne nagrody, w tym indeksy na uczelnie wyższe (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu).

Zgłoszeń szkół dokonują katecheci w terminie do 28 lutego 2018 r. za pośrednictwem strony internetowej www.okwb.pl (tam też znajdują się niezbędne informacje).

folder informacyjny

 

 

Idź do góry