30 stycznia 2018

XV Ogólnopolski Koncert Charytatywny na rzecz Pomocy Rodakom na Wschodzie

plakat

W dniu 27 stycznia br. w Sycowie odbył się XV Ogólnopolski Koncert Charytatywny na rzecz Pomocy Rodakom na Wschodzie. W imprezie tej, organizowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Syców Sławomira Kapicę oraz Konsula Generalnego RP w Irkucku Krzysztofa Świderka, wzięli udział przedstawiciele środowisk polonijnych z Ukrainy, Białorusi i z Syberii. Obecny był biskup diecezji kamieniecko-podolskiej Leon Dubrawski, a także przedstawiciele innych diecezji, w tym największej w świecie diecezji irkuckiej (obejmującej obszar 10 mln km2). Władze państwowe i samorządowe reprezentowali: minister Beata Kempa, odpowiadająca w Radzie Ministrów za organizację pomocy humanitarnej, minister Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta RP, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski, Dolnośląski Wicekurator Oświaty Janusz Wrzal, burmistrzowie i wójtowie gmin w powiecie oleśnickim i milickim. Obecni byli przedstawiciele Kościoła Katolickiego oraz Ewangelicko-Augsburskiego.

W trakcie imprezy nastąpiła oficjalna inauguracja kolejnej edycji corocznej akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Obecne były osoby od początku angażujące się w organizację akcji, w tym redaktor Grażyna Orłowska-Sondej i Beata Pawłowicz, która przez 10 lat pełniła funkcję Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Całe wydarzenie uświetniły występy artystów. Z Białorusi i z Ukrainy były to zespoły: Białe Skrzydła, Aksamitki i Rezonans. Główną część programu stanowił 2-godzinny występ zespołu Mazowsze, który w ten sposób już po raz drugi włączył się w akcję niesienia pomocy rodakom na Wschodzie. W trakcie imprezy gromadzone były środki na pomoc dla Polaków na Kresach.

koncertkoncertkoncertkoncertkoncertkoncertkoncert

Idź do góry