9 listopada 2020

Wytyczne w sprawie działalności opiekuńczej szkół podstawowych

men

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych w zakresie działalności opiekuńczej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowych.

link do strony:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dzialalnosc-opiekuncza

Idź do góry