15 stycznia 2021

Częściowy powrót szkół do pracy stacjonarnej

 

W związku z powrotem uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz uczniów szkół specjalnych do nauki stacjonarnej podpisane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ogłoszone zostały także Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych. Zamieszczamy oba dokumenty wraz z aktualną informacją MEiN na temat organizacji nauki w szkołach i placówkach po feriach.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych

2021.01.14_Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach

 

 

Idź do góry